Oprema za 21. stoljeće

Sveučilište u Rijeci dobilo je opremu kakvom se u svojoj povijesti ne može pohvaliti niti jedno sveučilište na ovim prostorima. Radi se o opremi za 21. stoljeće, za novu Rijeku temeljenu na znanju – to je oprema za riječke Centre za mikro i nano znanosti, za napredno računanje, za visokopropusne tehnologije u medicini i za laboratorij Građevinskog fakulteta. S tom je opremom na Trsat u Kampus stigla riječka budućnost, jer su sada stvoreni svi uvjeti da Rijeka postane centar znanja i da se iz nekadašnjeg industrijskog grada u skoro vrijeme pretvori u središte novih tehnologija: novi Kampus, oprema vrijedna 24 milijuna eura i mladi nadareni ljudi željni znanja i napretka. Neki od njih su već ponudili suradnju gospodarstvu, kao na primjer u segmentu biotehnologije, a interes za suradnjom nakon dolaska nove opreme na Trsat već su pokazale i neke građevinske tvrtke. Građevinski fakultet mogao bi tako postati europski centar kada je u pitanju ispitivanje mogućnosti gradnje na krškom terenu što je u skladu sa strategijom pametnih specijalizacija kakve su potrebne u suvremenom svijetu. S novom opremom se, dakle, otvaraju brojne mogućnosti, jer modernom gospodarstvu treba pomoć znanosti, a riječka znanost mora u idućih sedam godina opravdati opremu koja je gotovo u cijelosti financirana iz fondova Europske Unije. Iduće godine će zato biti godine dokazivanja da znamo iskoristiti ono što imamo i da Rijeka može postati grad kakav želimo da bude - nova, moderna Rijeka, Rijeka 21. stoljeća, Rijeka znanja.