Okrugli stol "Zdravstvena industrija"

Od strategije do realizacije

Okrugli stol u suorganizaciji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci održat će se 23.4.2013. u 18 sati u Velikoj predavaonici (Dvorana 2) Medicinskog fakulteta (Braće Branchetta 20).

Kroz niz izlaganja bit će predstavljeni osnovni pojmovi zdravstvene industrije, strategija razvoja zdravstvene industrije Primorsko-goranske županije, uspješno realizirani projekti, projekti u realizaciji te planirani projekti zdravstvene industrije u našem kraju.
U raspravi će sudjelovati predstavnici Grada, Županije, Sveučilišta, zdravstvenih subjekata, hotelijera, osiguravatelja, prijevoznika i turističkih zajednica.

Sudionici okruglog stola i teme izlaganja su sljedeće:

* uvod: pozdravna riječ suorganizatora prof.dr.sc.Alana Šustića (ispred Medicinskog fakulteta) te Saše Randića (ispred udruge građana Riječki val); (5 min.)

1. Doc.dr.sc. Vladimir Mozetič (udruga građana Riječki val, ravnatelj Poliklinike Medico): Zdravstvena industija ili industrija zdravlja – teorija ili realnost (5 min.), sažetak
2. Prof.dr.sc.Tomislav Rukavina (udruga građana Riječki val, prodekan Medicinskog fakulteta u Rijeci): Strategija razvoja Primorsko-goranske županije za 2013-2020. (5 min.), sažetak
3. Edvin Jurin, dipl. oec. (Weber Shandwick, grupacija McCann Erickson Hrvatska): Klaster(i) industrije zdravlja u Hrvatskoj - da ili ne?  (5 min.), sažetak
4. Prof. Dr.sc.Milena Peršić (Fakultet za menadžment u turizmu i hotelijerstvu u Opatiji): Poslijediplomski interdisciplinarni studij zdravstvenog turizma (5 min.), sažetak
5. Nataša Rubeša, dipl.oec.(Poliklinika Rident): Poliklinika Rident– najveća zdravstvena ustanova u regiji (5 min.), sažetak
6. Mr.sc. Anna Maria Donadić (JGL d.d.): Meralys - od ideje do proizvoda (5 min.), sažetak
7. Boris Lešić (Studio Conex d.o.o.): Zajedno do uspjeha (5 min.), sažetak
8. Dr.sc.Zlatko Kolić (udruga građana Riječki val, Klinički bolnički centar Rijeka): Mobilizacijom zdravstvenih djelatnika do čvrstih temelja zdravstvene industrije (5 min.), sažetak
9. Prof.dr.sc.Pero Lučin (rektor Sveučilišta u Rijeci): Sveučilište - epicentar riječke zdravstvene industrije (5 min.)

10.Mr.sc. Saša Randić (udruga građana Riječki val, arhitekt): Potencijal zdravstvene industrije u urbanoj regeneraciji gradova (5 min.)  

                                                                                                                                                                                                                   

*pauza (15 -30 min.)

*rasprava svih sudionika okruglog stola (45 - 60 min.)